Parkering, buss och taxi

Vissa vägar och parkeringsplatser i centrala Kalix stängs av under Kalix Sommarkalas. Vi uppmanar därför dig som tar bilen att parkera vid Strandängarna, Resecentrum, Centrumskolan, Manhemsskolan eller Kalix SportCity.

Handikapparkering finns vid Kalix kommuns förvaltningsbyggnad. Många barn kommer att passera inom kalasområdet, så var extra uppmärksam om du har ärenden till centrala Kalix och följ tillfällig skyltning.

Bor du inom lokaltrafikens linjenät lämna gärna bilen hemma och ta bussen till sommarkalaset. Du kan söka din resa och köpa biljett direkt i Länstrafiken Norrbottens App eller läsa mer på www.kalix.se/lokaltrafiken

Torsdag, fredag och lördag kväll (18–20 juli) kommer det också att finnas en taxizon vid Kalix busstation.

Vi hoppas att du har överseende med de trafikstörningar som kommer att uppstå.

Tillsammans gör vi Kalix Sommarkalas till en härlig folkfest!

KALASKARTAN

På Kalaskartan nedan har vi märkt ut kalasyta, parkeringar, hur vi leder om lokaltrafiken under Kalix Sommarkalas samt busslinjer och busshållplatser. Ytterligare information om Kalix lokaltrafik hittar du på Kalix kommuns hemsida.


För boende i Kalasområdet

Snart är det dags för årets stora folkfest i Kalix – Kalix Sommarkalas!
I centrala Kalix ordnas bland annat konserter och massor av barnaktiviteter och för att göra området så säkert som möjligt
kommer vi att behöva stänga av några gator, vissa tider.
Vi förstår att det kan innebära störningar för er som bor och därmed parkerar i området och hoppas i och med denna information kunna underlätta för er.

Tisdag 17 juli till söndag 21 juli

Nygatan stängs av från tisdag morgon och Köpmannagatan från tisdag kväll, till och med söndag.

  • Ni som bor på eller gör transporter till Köpmannagatan har tillträde även dessa dagar. Genomfart är dock inte möjlig, så infart och utfart sker via en och samma väg.
  • Boende på adresserna Köpmannagatan 28 och Nygatan 3 med parkering på innergården får dessutom parkera bilen på den övre parkeringen vid Kalix kommuns förvaltningsbyggnad (infart från Mellanparksgatan) under dessa dagar.