OM Webbplatsen

DIN INTEGRITET

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.​

Inom Kalix kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Vi behöver ofta behandla dina personuppgifter för att exempelvis kunna ge dig det stöd och den service som du har rätt till.
Varje nämnd inom Kalix kommun är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Hur vi behandlar och skyddar personuppgifter regleras från och med den 25 maj 2018 av EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) och den svenska dataskyddslagen.​

Personuppgifter som behandlas vid lokalbokningar sparas exempelvis bara så länge det krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning gällande bevarande av dokument, och raderas eller anonymiseras därefter. Folkets hus gallrar uppgifter löpande i verksamheten.

Du kan läsa mer om personuppgifter och dataskydd på Kalix kommuns hemsida.


COOKIES

Kalix kommuns webbplats använder sig av cookies (kakor). Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt och för att samla in webbstatistik i syfte att arbeta med löpande förbättringar av webbplatsen.

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på besökarens dator. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Två typer av cookies

1) Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

2) Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur får cookies användas?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
- att webbplatsen innehåller cookies,
- vad dessa cookies används till och
- hur cookies kan undvikas.

Är cookies farliga?

Nej, Cookies är inte farliga. Cookies är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och de flesta webbläsare tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att hårddisken blir full bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av kommunens webbplats, och andra delar av webbplatsen kommer inte att fungera korrekt.

Vad säger lagen om kakor?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt.

Bestämmelsen i lagen syftar till att skydda användarens integritet. Kakor används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är också möjlig att använda för att följa ditt surfande, särskilt om det handlar om tredjepartskakor som förekommer på många olika webbplatser. Kakor kan därför även användas för att sammanställa och analysera den information som du som användare lämnar efter sig när du surfar på nätet. Läs mer på Post- och telestyrelsens hemsida.

Kalix kommuns användning av cookies

Webbplatsen använder cookies till Kalix kommuns verktyg för besöksstatistik, vilket gör att vi kan lokalisera och identifiera förbättringar som kan göras på webbplatsen. Läs mer om verktyget Google Analytics hos Datainspektionen.
Andra cookies behövs för att vissa delar av sidan ska fungera korrekt, exempelvis evenemangskalendern. Vi säljer inte under några omständigheter cookies till tredje-part.

Vissa sidor identifierar dig via Facebooks gilla-funktion, denna är dock bara aktiv om du är inloggad på Facebook. Läs mer om detta på Facebooks sidor om dataanvändning på andra webbplatser och applikationer.

TILLGÄNGLIGHETREDOGÖRELSE

Kalix kommun står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur www.sommarfesten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister som du vill att vi åtgärdar. 

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.​

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sommarfesten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på kommun@kalix.se. Vi försöker svarar skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Vi svarar även på telefon 0923-650 00.
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Kalix kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00. 

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har information som automatiskt läses in från sociala medier via så kallade widgets från tredje part. Vi är medvetna om dessa lämnar en del att önska när det gäller tillgänglighet, men utan dessa skulle sidan kräva omfattande handpåläggning, vilket inte är möjligt med dagens organisation.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi har inte gjort tillräckliga användartester för att veta i vilka situationer problemen upplevs. Men vi vet att det finns tillgänglighetsproblem som har tekniska lösningar. Vi åtgärdar tillgänglighetsproblemen allt eftersom, och målet är. 

Oskäligt betungande anpassning

Kalix kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Widgets från tredje part som automatiskt levererar information från sociala medier. Att göra dessa uppdateringar manuellt är på grund av resursbrist inget alternativ i dagsläget. Att utveckla egna lösningar för integrationen är heller inte tänkbart.